Sunday, November 26, 2006

เตรียมข้อมูล บทความผลงานวิจัยส่งลงติมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุข

ในวันที่ 26 พ.ย. 2549 นี้ นายบอนจะแวะไปเยี่ยมพี่นกที่มุกดาหาร และจะได้ดำเนินการจัดเตรียมบทความวิจัยส่งไปลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ด้วย

โดยจะส่งบทความของ พี่จ่อย วัฒนา และ พี่เชาว์ พงษ์ศักดิ์ ไปลงตีพิมพ์ ส่วนชาว ส.ม.1 ท่านอื่น ก็เตรียมที่จะส่งบทความไปลงในวารสารฉบับอื่นๆในโอกาสต่อไป

วารสารวิชาการสาธารณสุข มีกำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลและสนับสนุนผลงานนักวิจัย นักวิชาการด้านสาธารณสุข และผลงานอื่นๆที่น่าสนใจ

ซึ่งรายละเอียดการส่งบทความ ที่พบในหนังสือของสำนักวิชาการสาธารณสุข เมื่อ 31 สิงหาคม 2549
กำหนดให้ส่งบทความต้นฉบับจำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่น DFISKETTE จำนวน 1 แผ่น ไปยัง

หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดส่งตามขั้นตอนต่อไป

No comments: