Friday, October 27, 2006

ภาพโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิชาการของพี่อดุลย์

นีคือภาพโปสเตอร์ของพี่อดุลย์ที่ได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ (Thesis) โดยเผยแพร่ที่ อุดรธานี 1-3 พ.ย.2549 นี้

คลิกที่รูปดูภาพขยาย

No comments: