Thursday, September 07, 2006

Happy birthday พี่จ่อย จำรัส ที่เกือบจะครบ 3 รอบแล้ว

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่จ่อย จำรัส ศรีปัตตา ด้วยนะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

35 ขวบป

ขอให้พี่จ่อย จำรัสมีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารภนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: