Thursday, June 29, 2006

Happy birthday แด่ พี่คำมูล

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่คำมูล แก้วชัยภูมิ แห่งชัยภูมิด้วยนะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

46 ขวบปี

ขอให้พี่คำมูล มีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
Thesis ที่ยังค้างคา ขอให้มีแรงกาย แรงใจ และเวลามาสานต่อให้เสร็จนะครับ
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ


No comments: