Tuesday, May 30, 2006

ความเคลื่อนไหวของพี่หน่อยกับการเตรียมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลังจากที่ห่างหายไปนาน จนทางท่านคณบดีฯ ถามหา เพราะไม่มาพบเพื่อคุยเรื่องเค้าโครงให้เสร็จสิ้นเสียที ในที่สุด พี่หน่อย จารุวรรณ ได้ตัดสินใจที่จะเข้าพบคณบดี ศ.ดร.สมจิตต์ ในวันที่ 5 มิ.ย. นี้ เพื่อคุยเรื่องการรายละเอียดเค้าโครงวิจัยให้ผ่านเสียที

โดยหัวข้อเค้าโครงล่าสุด ที่เตรียมนำเสนอชื่อ

การพัฒนาแบบจำลองการจัดอัตรากำลังพยาบาลตามการวิเคราะห์ภาระงาน หอผู้ป่วยศัลยกรรม 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งในขณะนี้ ได้พิมพ์เค้าโครงฉบับร่าง เพื่อเตรียมไปปรึกษา อ.ที่ปรึกษา รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาของเค้าโครงให้ลงตัวต่อไป

No comments: