Monday, April 10, 2006

ดาวน์โหลด Thesis ของคุณพินินทร์ แสนสำราญ ฉบับเต็มของ ได้ที่นี่

ชื่อเรื่อง ศักยภาพในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์ / วิทยานิพนธ์ ของ พินินทร์ แสนสำราญ
ผู้แต่ง พินินทร์ แสนสำราญ
พิมพลักษณ์ 2547

ขนาด 169 แผ่น ; 30 ซม.
เลขมาตรฐาน 9749851250
หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
วิทยานิพนธ์ (ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547
บรรณานุกรม: แผ่น [115]-119
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เป็นไฟล์ Acrobat PDF)

No comments: