Friday, March 24, 2006

ดาวน์โหลด Thesis ของคุณจำรัส ศรีปัตตา ฉบับเต็มของ ได้ที่นี่

ชื่อเรื่อง การสร้างพลังชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย / วิทยานิพนธ์ ของ จำรัส ศรีปัตตา
ผู้แต่ง จำรัส ศรีปัตตา
พิมพลักษณ์ 2548

ขนาด 158 แผ่น ; 30 ซม.
เลขมาตรฐาน 9749851986
หมายเหตุ ThaiLIS3 Digital Collection
ฉบับถ่ายเอกสาร
วิทยานิพนธ์ (สม. การจัดการระบบสุขภาพ) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548
บรรณานุกรม: แผ่น [114]-121
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เป็นไฟล์ Acrobat PDF)

No comments: