Thursday, March 23, 2006

พี่นกเตรียมเคลียร์ข้อสงสัยเรื่อง หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์

Thesis ของพี่นกได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม 9 เล่ม ตั้งแต่ 13 มี.ค.2549 ที่ผ่านมา แต่เกิดผิดพลาดทางเทคนิค พิมพ์ตกหล่นนิดหน่อย ทำให้จะต้องไปตามลายเซ็นต์กับกรรมการสอบแต่ละท่าน....อีกครั้ง

ในส่วนท้ายของหน้าอนุมัติ ซึ่งเป็นส่วนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะต้องเซ็นต์อนุมัติ และจะมีการลงวันที่ เดือน และ พ.ศ. ในวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ จะมีการพิมพ์เดือนและ เลข พ.ศ. ไว้เลย ส่วนวันที่ จะเว้นให้ รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ลงวันที่ให้

แต่ก็เกิดปัญหาหลายครั้ง ทำให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ จึงไม่สามารถจะฟันธงได้ว่า จะเสร็จสมบูรณ์เดือนไหน ทำให้ที่ผ่านมา มีการ print ใบอนุมัติและพิมพ์ชื่อเดือนลงไป
ทำให้ต้อง print เผื่อไว้หลายๆใบ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ค่อยจะว่าง พบตัวยาก..


ช่วงนี้ พี่นกจึงเตรียมโทรไปเคลียร์กับทาง มมส. ในส่วนนี้ ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเดือนได้หรือไม่ เพราะเกรงว่าเวลาจะล่วงเลยข้ามเดือนไปอีก

พี่นกสั่งเข้าเล่ม thesis ของท่านเองถึง 15 เล่ม ถ้าให้เซ็นต์เผื่อไว้อีก 2 เดือน อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะต้องเซ็นต์ถึง 30 ครั้ง

งานนี้ในใบอนุมัติ ท่านที่จะต้องเซ็นต์มากกว่าใครเพื่อน คงจะเป็นท่าน คณบดีคณะสาธารณสุข เพราะต้องเซ็นต์ตรง ชื่อประธานกรรมการ และ ตรงชื่อคณบดี

ไม่เคลียร์ไม่ได้แล้วล่ะครับ เพราะติดขัดในส่วนของหน้าอนุมัติมาหลายครั้งแล้ว

No comments: