Friday, February 10, 2006

Happy birthday แด่ พี่ติ๊ก รุ่งนภา

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่ติ๊ก รุ่งนภา พวงศิริ แห่งสุรินทร์ด้วยนะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

39 ขวบปี

ขอให้พี่ติ๊ก มีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: