Tuesday, January 10, 2006

Happy birthday พี่ปุ๊ก ทิพสุคนธ์

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่ปุ๊ก ทิพสุคนธ์ ปุตุรงค์ แห่งอุดรธานีด้วยนะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

37 ขวบปี

ขอให้พี่ปุ๊กมีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารภนา
เรียนปริญญาโท พยาบาลชุมชนที่ มข. ก็ขอให้จบภายใน 2 ปีอย่างที่หวังไว้
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ


No comments: