Friday, January 20, 2006

Happy birthday พี่หญิงใหญ่ ครบ 3 รอบกว่าๆ

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่หญิงใหญ่ กชกร ชูแก้ว แห่งยโสธร นะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

37 ขวบปี

ขอให้พี่หญิงใหญ่มีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: