Thursday, December 29, 2005

Happy birthday แด่ พี่จรูญ ดวงพร

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่จรูญ ดวงพร แห่งสุรินทร์ นะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

38 ขวบปี

ขอให้พี่จรูญ มีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารภนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: